วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนมกราคม 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดบริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ในเดือนมกราคม 2567 ดังนี้

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • วันเสาร์ที่ 6, 13, 20 และ 27 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่
  • วันอาทิตย์ที่ 7, 14, 21 และ 28 มกราคม 2567