วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนกุมภาพันธ์ 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดบริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • วันเสาร์ที่ 3, 10 และ 17 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
  • วันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 4, 11, 18 และ 25 กุมภาพันธ์ 2567