ความลับของความสุข

คำว่า “ความสุข” คงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของใครหลาย ๆ คน แต่ความสุขของคนเรานั้นไม่เท่ากัน บางคนมีงาน
มีเงิน มีรถ มีบ้าน ก็มีความสุข บางคนแค่มีข้าวกิน มีนํ้าดื่ม มีที่นอนก็เป็นความสุข หรือกับบางคนแค่ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัว กับคนที่เรารักและรักเราก็มีความสุขแล้ว เพราะฉะนั้นความสุขอยู่ที่มุมมองของแต่ละคน แล้วจะทำอย่างไรให้มีความสุขในแบบของเรา

ความลับของความสุข (Secrets of happiness) เขียนโดย นิ้วกลม เป็นหนังสืออ่านเพลินที่ได้แง่มุมในการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุขเพิ่มมากขึ้น โดยเนื้อหาในหนังสือเป็นการอธิบายความสุข ผ่านมุมมองทางด้านจิตวิทยา เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้และทำความรู้จักตัวเอง การทบทวนข้อผิดพลาด มุมมองของทัศนคติต่องาน มองความสำเร็จ การเผชิญปัญหา การสร้างสมดุลให้ชีวิต การใช้เวลา และการเข้าอกเข้าใจ พร้อมข้อคิดดี ๆ ในหนังสือ เช่น “ทบทวนว่าเราอยากได้อะไร และ ทำอะไรได้ดี” “สังเกต ‘จุดแข็ง’ นำมาใช้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ” “ไม่ต้องกดดันตัวเองให้ ‘ถูกต้อง’ ตลอดเวลา” “วันหนึ่งบาดแผลจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต” “งานเป็นพื้นที่ใหญ่ของชีวิต ทัศนคติต่องานจึงสำคัญมาก” “บางปัญหาควรรีบจัดการ บางอย่างต้องรอเวลา” “ชีวิตต้องขยับหาสมดุลตลอดเวลา” ทุกสิ่งที่ยกตัวอย่างล้วนแต่เป็นเคล็ดลับในหนังสือที่จะนำพาไปสู่ความสุข และเมื่ออ่านจบคุณจะพบ “ความลับของความสุข”

หากสนใจหนังสือ ตรวจสอบสถานะ และยืมได้ที่ห้องสมุด มสธ. ค่ะ