ยกเลิกบอกรับหนังสือพิมพ์ ฉบับพิมพ์

ห้องสมุด มสธ. ยกเลิกการบอกรับหนังสือพิมพ์ ฉบับพิมพ์ ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข่าวและสืบค้นข้อมูลข่าวย้อนหลังได้จากฐานข้อมูลข่าว จำนวน 2 ฐาน ได้แก่

1. NewsCenterX (NCX) ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ ครอบคลุมหนังสือพิมพ์และนิตยสารภายในประเทศ สำนักข่าวภายในประเทศและต่างประเทศ และสื่อออนไลน์ รวมถึงข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์จากโบรกเกอร์ โดยสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย

2. Matichon e-Library ฐานข้อมูลข่าว ประกอบด้วย ข่าวทั่วไป บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน ข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ สามารถค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย