วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนพฤษภาคม 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดบริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ในเดือนพฤษภาคม 2567 ดังนี้

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • วันเสาร์ที่ 18 และ 25 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล
  • วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
  • วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 วันพืชมงคล
  • วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ขัดล้างอาคารบรรณสาร
  • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา
  • วันอาทิตย์ที่ 5, 12, 19 และ 26 พฤษภาคม 2567

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น