ซีดีเสียงประจำชุดวิชา 31303 การจัดการงานสนาม

ซีดีเสียง [sound recording] ประจำชุดวิชา 31303 การจัดการงานสนาม Field work management ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 รายการ ดังนี้

 1. การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง
 2. การจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงินในหน่วยงานก่อสร้าง
 3. การจัดการวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรกลในหน่วยงานก่อสร้าง
 4. การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้าง
 5. การจัดการพื้นที่ในหน่วยงานก่อสร้าง
 6. การวางผังและการตรวจสอบผังอาคาร
 7. งานก่อสร้างใต้ดิน
 8. งานโครงสร้างชั่วคราว
 9. งานแบบหล่อ
 10. การประสานงานในการก่อสร้าง
 11. การจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้าง
 12. ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 13. ผลงานและคุณภาพในงานก่อสร้าง
 14. งานแบบก่อสร้างในหน่วยงานสนาม
 15. การส่งมอบงานก่อสร้าง

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น