Brandage ฉบับมีนาคม 2567

ในขณะที่ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวไกลไปมากจนไปถึงการสร้างโลกเสมือนจริง และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันในเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธา ก็ไม่เคยจางหายไป กลับได้รับกระแสความนิยมมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เรียกกันว่า “สายมู” ที่ย่อมาจากมูเตลูด้วยซ้ำ

Brandage ฉบับมีนาคม 2567 จะพาไปพบกับการตลาดแบบ “Muketing” ที่ความเชื่อ ความศรัทธา ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดเพื่อดึงดูดความน่าสนใจของสินค้าและบริการได้อยู่เสมอ เช่น เบอร์มงคล ที่ในปัจจุบันก็ยังเป็นที่นิยมในการหามาครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือหรือทะเบียนรถ

การทำการตลาดแบบ “Muketing” จะแพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงต้นปี ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่หรือตรุษจีน เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นปีใหม่ สิ่งใหม่ หลาย ๆ คนก็ต้องการสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิต เพื่อให้เกิดความโชคดีตลอดปี โดยรูปแบบธุรกิจที่สามารถใช้ “Muketing” ได้ก็มีหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร (การกินแก้กรรม เมนูเสริมดวง) เครื่องประดับ, ศัลยกรรมเสริมดวง, ดูดวงออนไลน์, รายการบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ, Mu Market และ ทริปมูเตลู เป็นต้น

ติดตามรายละเอียดได้ใน Brandage ฉบับมีนาคม 2567 โดยติดต่อขอใช้บริการได้ที่ห้องสมุด มสธ. อาคารบรรณสาร ชั้น 1 มุมวารสาร