กิจกรรม EBSCO Quiz ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ตอบคำถามและลุ้นรับรางวัลกล่องสุ่ม Crybaby x Powerpuff Girls จำนวน 1 กล่อง (จำนวนทั้งหมด 12 รางวัล) โดยสุ่มผล และประกาศรางวัลผู้โชคดีทางเพจ EBSCO ประเทศไทย วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 12:00 น.

ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม: วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567
ลิงก์เข้าร่วมกิจกรรม: https://forms.office.com/r/y3FahJagws

**กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากร ในสถาบันสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น