งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ห้องอาหารในโรงแรมหรูหรือภัตตาคารระดับสูงมีขั้นตอน วิธีการจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับแขกที่เข้าใช้บริการอย่างไร และการบริการดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับร้านอาหารทั่วไปเพื่อยกระดับให้เกิดความประทับใจได้หรือไม่ มาดูกัน

เนื้อหาในหนังสือมีทั้งหมด 9 บท โดยบทที่ 1-6 เป็นภาคทฤษฎี และบทที่ 7-9 เป็นภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย

บทที่ 1 ประเภทของสถานบริการอาหารและเครื่องดื่ม แบ่งตามวัตถุประสงค์การตั้งเป็น 2 ประเภท คือ การตั้งขึ้นโดยมุ่งผลกำไร เน้นกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไป และการตั้งขึ้นโดยไม่มุ่งผลกำไร เพื่อเป็นสวัสดิการทำให้สามารถควบคุมราคาได้

บทที่ 2 แผนกอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม ประกอบด้วย ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม และฝ่ายประกอบอาหาร อาจมีครัวหลัก และครัวย่อยรับผิดชอบเฉพาะอย่าง

บทที่ 3 พนักงานบริการกับการสร้างความประทับใจ แขกจะมีการประเมินจากสิ่งที่เห็นครั้งแรก เช่น การแต่งกาย ความสะอาดของพนักงานและสถานที่ ทักษะการให้บริการและการนำเสนอ

บทที่ 4 อุปกรณ์ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ จาน แก้ว เป็นต้น รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

บทที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับรายการอาหารและอาหารตะวันตก รายการอาหารหรือเมนู ที่มีการจัดทำได้ในหลายรูปแบบ โดยมีการจัดหมวดหมู่อาหารในแต่ละประเภท การใช้คำและภาพประกอบ ในส่วนของอาหารตะวันตก เช่น ซุป สลัด อาหารจานหลัก และการแบ่งมื้ออาหาร

บทที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น ไวน์ วิสกี้ บรั่นดี วอดก้า ค็อกเทล และเครื่องดิ่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น ชา กาแฟ น้ำผลไม้ น้ำแร่

บทที่ 7 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานควรศึกษารายละเอียดของแขกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นแขกประจำ แขกขาจร หรือแขกที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

บทที่ 8 การเตรียมการก่อนบริการ การเตรียมอาหารในห้องแพนทรี ห้องอาหาร การเตรียมให้บริการแขก ไม่ว่าจะเป็นการพับผ้าเช็ดปาก การจัดวางโต๊ะ และการเตรียมตัวของพนักงาน ได้แก่ อุปกรณ์ประจำตัว เช่น ผ้ากันเปื้อน สมุดจดรายการอาหาร ที่เปิดขวดเครื่องดื่ม เป็นต้น

บทที่ 9 ทักษะที่เกี่ยวข้องในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เช่น การจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร การถือจานอาหาร การจัดวางสิ่งของลงในถาด การนำจานเปล่ามาให้แขก การเปิดขวด เทคนิคการรินเครื่องดื่ม เป็นต้น

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/44iyEek