กิจกรรม EBSCO Quiz ประจำเดือนมิถุนายน 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ร่วมตอบคำถาม เพื่อลุ้นรับรางวัลกล่องสุ่ม POPMART Baby Molly – When I was three years old จำนวน 1 จุ่ม (จำนวนทั้งหมด 12 รางวัล)

ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม: วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567
ลิงก์เข้าร่วมกิจกรรม: https://forms.office.com/r/N9jhFTU5WZ

ประกาศรางวัลผู้โชคดีทางเพจ EBSCO ประเทศไทย วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00 น.

**กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากร ในสถาบันสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)**