ปิดบริการห้องสมุด วันเสาร์ที่ 22, 29 มิถุนายน และ 6 กรกฎาคม 2567 ขออภัยในความไม่สะดวก

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ขอแจ้งปิดบริการห้องสมุด ในวันเสาร์ที่ 22, 29 มิถุนายน และ 6 กรกฎาคม 2567 เนื่องจากมีการรื้อถอนผนังระเบียงชั้น 2 อาคารบรรณสาร ซึ่งมีเสียงรบกวนและไม่สะดวกในการใช้บริการห้องสมุด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดผ่านช่องทางออนไลน์