คิดบวกเป็นพิษ (Toxic Positivity)

การดำเนินชีวิตของคนในสังคมทุกวันนี้กำลังเผชิญภาวะการคิดบวก เพราะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงจุดไหน
ใคร ๆ ก็บอกให้เรา “คิดบวก” จนกลายเป็นวัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน การคิดบวกย่อมดีกว่าการคิดลบ แต่ต้องไม่ใช่การคิดบวกที่มาจากการ “หลอกตัวเอง” เพราะอาจทำให้สุขภาพภายในจิตใจของเรายังรู้สึกซึมเศร้า จนกลายเป็นการทับถมของปัญหาในการทำร้ายความรู้สึกลึก ๆ ของตนเอง ที่เรียกว่า “ภาวะคิดบวกเป็นพิษ” หรือ Toxic Positivity

คิดบวกเป็นพิษ (Toxic Positivity) เขียนโดย Whitney Goodman นักจิตบำบัดชื่อดังที่ค้นพบว่าการคิดบวกไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องเสมอไป เพราะการฝืนคิดบวกในสถานการณ์ลบทำให้รู้สึกเจ็บปวดภายในใจ ดังนั้นเราต้องก้าวอยู่เหนือความสุขจอมปลอม สร้างนิสัยและพฤติกรรมที่ซื่อตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง เพราะการเป็นมนุษย์ย่อมมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งด้านดีและด้านร้าย แต่สิ่งที่อยู่ตรงกลางที่เราควรจะเป็นนั่นคือ “ความสมดุล

โดยเนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็นบท ดังนี้
1. คุณสมควรได้รับมากกว่าแค่ความรู้สึกดี ๆ
2. ภาวะคิดบวกเป็นพิษคืออะไร
3. ทำไมการคิดบวกจึงใช้ไม่ได้ผลเสมอไป
4. เลิกรู้สึกผิดต่อตัวเอง
5. วิธีทำความเข้าใจอารมณ์
6. วิธีบ่นให้เกิดผล
7. วิธีช่วยเหลือคนอื่น
8. การเหยียดด้วยรอยยิ้ม
9. มีชีวิตที่เต็มเปี่ยม ในโลกที่ยากลำบาก
10. พึงระลึกว่าการเป็นมนุษย์คืออะไร

หากสนใจอ่านเนื้อหาทั้งเล่ม ตรวจสอบสถานะ