ซีดีเสียงประจำชุดวิชา 11013 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว

ซีดีเสียง [sound recording] ประจำชุดวิชา 11013 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว Khmer for tourism ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 15 หน่วย ดังนี้

 1. ท่องเที่ยวเมืองหลวง
 2. ท่องเที่ยวโบราณสถาน
 3. เที่ยวตลาด
 4. ท่องเที่ยวตามเทศกาล
 5. ท่องเที่ยวทางน้ำ
 6. ท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรม
 7. ท่องเที่ยวชนบทในกัมพูชา
 8. ท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทย
 9. เที่ยวเสียมเรียบ
 10. แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในกัมพูชา
 11. แหล่งท่องเที่ยวเมืองไทย
 12. แหล่งท่องเที่ยวอาเซีย
 13. แหล่งท่องเที่ยวต่างแดน
 14. การท่องเที่ยวด้วยตนเอง
 15. การบริการด้านการท่องเที่ยวในกัมพูชา