ห้องสมุดปิดบริการวันที่ 16 ม.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป เนื่องจากมีการประชุมบุคลากรของสำนักฯ โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

ผู้ใช้บริการสามารถคืนสื่อการศึกษาที่ตู้คืนหนังสือล่วงเวลาที่หน้าอาคารบรรณสาร หรือยืมต่อสื่อการศึกษาด้วยตนเองที่ https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-user.pl