ช่วงเมษายน 2563 ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการเฉพาะยืม-คืนหนังสือ

เดือนเมษายนนี้ ห้องสมุด มสธ.เปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ ในวันพุธที่ 8, และ 15  วันจันทร์ที่ 20 และ 27 ผู้สนใจใช้บริการได้ในเวลา 9:00 – 15:00 น.

  • บริการเฉพาะสมาชิกของห้องสมุด มสธ.โดยแจ้งเลขหมู่หนังสือ ห้องสมุดพร้อมหยิบตัวเล่มให้
  • สำหรับสมาชิกของห้องสมุดที่ไม่สะดวกในการใช้บริการคืนในวันและเวลาดังกล่าว สามารถคืนได้ที่ตู้คืนหนังสือล่วงเวลา และทางไปรษณีย์
  • ห้องสมุดขยายวันกำหนดส่งสื่อการศึกษาเป็นวันที่ 30 เมษายน 2563
  • ยกเว้นค่าปรับระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com