ทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Harvard Business Review

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งาน EBSCO eBook Subscription Harvard Business Review Press Collection ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Harvard Business Review Press  ใช้งานแบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ มีจำนวนมากกว่า 600 รายชื่อ ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ เช่น Leadership, Strategy, Innovation, Technology และ Management

ระยะเวลาการเข้าใช้งาน: วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2563
URL: https://bit.ly/3dPjgva
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com