ฐานข้อมูลข่าว มติชนออนไลน์ใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์เป็นฐานข้อมูลข่าว ประกอบด้วย ข่าวทั่วไป บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน ข้อเขียนอื่นๆ จากหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ สามารถค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ได้ปิดปรับปรุงเมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 ขณะนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว

URL: http://mic.matichonelibrary.com/news/site/index
การเข้าใช้งานฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย: https://library.stou.ac.th/library-services/vpn/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com