สำนักบรรณสารสนเทศมอบหนังสือให้ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรน้อย และห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านตาชา-ยายสาคลองห้าร้อย จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายชัยวัฒน์ น่าชม ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ และคณะ ได้เดินทางไปมอบหนังสือให้ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรน้อย และห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านตาชา-ยายสาคลองห้าร้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีให้กว้างขวางและและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง โดยเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา และหนังสืออื่นๆ ที่สำนักบรรณสารสนเทศจัดพิมพ์ รวมทั้งสิ้น 21 ชื่อเรื่อง 24 เล่ม พิธีรับมอบจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านตาชา-ยายสาคลองห้าร้อย ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีนางสาวฉัฐรส หู้เต็ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรน้อย และนายปรีชา สานุสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนชุมชนบ้านตาชา-ยายสา เป็นผู้รับมอบ ในพิธีดังกล่าวมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือที่จัดพิมพ์และนิทรรศการเคลื่อนที่นำไปจัดแสดงให้กับผู้เข้าร่วมพิธีและชาวบ้านชุมชนคลองห้าร้อยด้วย

 

[justified_image_grid rml_id=212]

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น