หนังสือที่น่าสนใจ เดือนมิถุนายน 2564

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการเฉพาะยืม-คืนสื่อการศึกษา โดยให้สมาชิกของห้องสมุด มสธ. แจ้งเลขหมู่หนังสือ และห้องสมุดหยิบตัวเล่มให้ แต่ถ้าท่านใดต้องการดูแลสุขภาพจิต และสุขภาพกายช่วงนี้ ห้องสมุดขอแนะนำหนังสือที่น่าสนใจให้ท่านรักษาสุขภาพช่วง Work from home สามารถหยิบยืมได้ทันที ณ บริเวณชั้น 1 ห้องสมุด มสธ. ดังนี้

1. คู่มือฟื้นฟูเส้นประสาท ห่างไกลโรค : ฉบับทำได้ด้วยตัวเอง RC409 K8 2562

2. ศิลปะบำบัดใจ RC489.A7 ว44 2558

3. โรคซึมเศร้า RC537 ป46 2561

4. แค่สุขภาพดีก็สวยแล้ว RM216 P6 2559

5. Depression diary : มันไม่ได้เศร้าอย่างที่คิดหรอกนะ RC537 ม33 2560

6. โรคกลัว โรคย้ำคิดย้ำทำและการรักษาด้วยตัวเอง RC489.B4 ร92 2559

7. 61 ท่าบริหารมหัศจรรย์ต้าน 50 โรคร้าย RA781.8 M825 2561

8. ปรับชีวิตพิชิตข้อเสื่อม RC931.O67 พ43 2560