ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ iG Library

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ iG Library ครอบคลุมทางด้าน Science, Business & Economics, Education, Asian Studies, Law, Medical, Technology & Engineering, Computers, Political Science, History, Reference, Language Arts & Disciplines และ Philosophy รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชัน

URL: http://portal.igpublish.com/iglibrary/search/main

การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com