ขอเชิญชวนผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 เข้าร่วม โครงการเกษียณอย่างเกษม@มิตรห้องสมุด มสธ.

ขอเชิญชวนผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 เข้าร่วม โครงการเกษียณอย่างเกษม@มิตรห้องสมุด มสธ. โดยการสมัครสมาชิกออนไลน์และใช้งานบริการออนไลน์สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ
ห้องสมุด มสธ. เห็นความสำคัญของผู้เกษียณอายุเป็นผู้รับบริการที่สำคัญของห้องสมุดตลอดมา และเห็นว่าผู้เกษียณอายุเป็นวัยที่มีความเป็นอิสระมากกว่าช่วงวัยอื่นของชีวิต สามารถเลือกทำในสิ่งที่เหมาะสมตามที่ตนเองปรารถนาได้ จึงได้จัดทำ “โครงการเกษียณอย่างเกษม@มิตรห้องสมุด มสธ.” และจากหลายหน่วยงานมีผู้ที่เกษียณอายุราชการจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ห้องสมุด มสธ. จึงอยากเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุที่ถนัดและสนใจหรือต้องการเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ในห้องสมุด มสธ.

บริการห้องสมุดออนไลน์สำหรับผู้เกษียณที่จะได้รับ รายละเอียดดังนี้

 1. บริการสมัครสมาชิกออนไลน์ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
  – Scan QR Code หรือ คลิกที่ https://forms.gle/q9NbQTHi6UyYJtsR8
  – เตรียมรูปสวย ๆ หรือถ่ายรูป เพื่ออัปโหลดลงแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
  – กรอกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดส่ง
  – รอรับ SMS เพื่อรับบัตรสมาชิก
 2. OPAC และ ยืมต่อหนังสือออนไลน์ https://opac01.stou.ac.th
 3. Library Guide แหล่งรวบรวมคลิปวิดีโอแนะนำการใช้บริการห้องสมุด มสธ. ทางออนไลน์
  https://library.stou.ac.th/media-education/library-guide/
 4. 3D Virtual Library ห้องสมุดเสมือนจริงที่จะพาไปรู้จักห้องสมุดในมุมต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์
  https://library.stou.ac.th/about/3d-virtual-library/
 5. Local Stories เรื่องเล่าจากท้องถิ่น รวบรวมเรื่องราวเรื่องเล่าจากผู้คนในท้องถิ่นในรูปแบบเสียงการบรรยาย ถ่ายทอดโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.
  https://anchor.fm/localstories
 6. คอลเลคชั่นพิเศษ สารสนเทศอัตลักษณ์ มสธ. เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ด้านประวัติความเป็นมา แรกริ เริ่มมี ใน มสธ. สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษา สุโขทัยศึกษา สารสนเทศด้านการศึกษาทางไกล และนนทบุรีศึกษา
  https://library.stou.ac.th/special-collections/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook: http://m.me/stoulibrary
อีเมล: libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com