แนะนำบทความวารสาร: พืชสมุนไพร

ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางพันธุ์พืช ซึ่งความหลากหลายนี้เป็นต้นกำเนิดของแหล่งอาหารและพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรค ห้องสมุด มสธ.ขอนำเสนอบทความวารสาร เรื่อง พืชสมุนไพร ดังนี้

กระท่อม กัญชา การกลับมาของยาต้องห้าม


ชื่อวารสาร : สารคดี
หน่วยงานเจ้าของ : บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด
รหัสการจัดเก็บ : ทั่วไป
OPAC : https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26811

ผักชี ไม่ใช่แค่ผักไว้โรยหน้า


ชื่อวารสาร : หมอชาวบ้าน
หน่วยงานเจ้าของ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน
รหัสการจัดเก็บ : ทั่วไป
OPAC : https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2681

A synopsis of Thai Piper (Piperaceae)


ชื่อวารสาร : Thai forest bulletin (Botany)
หน่วยงานเจ้าของ : Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
รหัสการจัดเก็บ : T3
OPAC : https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=165120

ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมของหมอพื้นบ้านในชุมชน ก. (นามสมมุติ)


ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รำไพพรรณี
หน่วยงานเจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อ่านออนไลน์ : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/husorbrujournal/article/view/245296

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม