หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย CU-eLibrary

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มสธ. ใช้งาน CU-eLibrary แอปพลิเคชันอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากมายได้ตลอดเวลา เช่น สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซีเอ็ดยูเคชั่น หมอชาวบ้าน ต่วย’ ตูน เป็นต้น

คุณสมบัติที่น่าสนใจ CU-eLibrary

  • รองรับการยืมและอ่านบนสมาร์ทโฟน โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CU-eLibrary ระบบ iOS และ Android
  • รองรับการยืมและอ่านผ่านเบราว์เซอร์ที่เว็บไซต์ https://elibrary-stoulib.cu-elibrary.com
  • รองรับการดาวน์โหลดหนังสือไปอ่านแบบออฟไลน์ได้

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและเข้าใช้งานโดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย (@stou.ac.th) หรือศึกษารายละเอียดการใช้งานได้ที่ https://library.stou.ac.th/library-service/cu-elibrary/

[sc name=”libservice”][/sc]