ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม “เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการและวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565

ห้องสมุด มสธ. ได้จัดกิจกรรมถ่ายภาพมุมสวยงามภายในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 เพื่อบันทึกภาพความทรงจำความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันกษียณอายุราชการและวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อที่ 5 กันยายน 2565

สำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ทางห้องสมุดได้จัดทำของที่ระลึกสุดพิเศษเป็น “โปสการ์ดภาพถ่าย” โดยติดต่อขอรับโปสการ์ดที่เบอร์โทร 02-504-7487

หรือดาวน์โหลดเป็นโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ? https://bit.ly/3UyvOML

และรับชมประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ ?bit.ly/3Bx6TRk

สำหรับผู้เกษียณสามารถสมัครสมาชิกห้องสมุด ฟรี!! โดยสมัครสมาชิกด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร หรือสมัครสมาชิกทางออนไลน์ https://forms.office.com/r/AmyHcybwwr

และท่านที่สนใจต้องการเยี่ยมชม ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (หากต้องการเยี่ยมชมในวันเสาร์-อาทิตย์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญผู้เกษียณทุกท่านร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกษียณเรียนรู้ กับห้องสมุด มสธ.