กิจกรรมส่งความสุข สอยดาวสอยใจ ฉลองปีใหม่ 2566

กิจกรรมส่งความสุข สอยดาวสอยใจ ฉลองปีใหม่ 2566 ได้รับการตอบเข้ารับร่วมกิจกรรมจากนักศึกษา บุคลากร มสธ. และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุด มสธ. เป็นอย่างดี ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมต่างมีรอยยิ้ม และได้รับของขวัญติดไม้ติดมือกลับบ้านกันทุกท่าน ท่านใดที่ยังไม่ได้ของขวัญปีใหม่นี้ อย่าพลาด ยังไม่หมดเขตนะคะ ร่วมกิจกรรมได้ถึงวันที่ 29  ธันวาคม 2565

กติกา

1. ใช้บริการยืม – คืน หรือบริการตอบคำถาม อย่างใดอย่างอย่างหนึ่ง รับไปเลยสิทธิ์ในการจับฉลากสอยดาวลุ้นรับของรางวัล 1 สิทธิ์

หรือ

2. ถ่ายรูปมุมใดก็ได้ในห้องสมุดโพสต์ลง Facebook พร้อมติด #ห้องสมุดมสธ รับไปเลยสิทธิ์ในการจับฉลากสอยดาวลุ้นรับของรางวัล 1 สิทธิ์

3. คนละ 1 สิทธิ์ต่อวัน

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น