กิจกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Matrix Library ในเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน 65

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีผู้ได้รางวัลจากกิจกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Matrix Library ในเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน 65 สำหรับเดือนธันวาคมนี้ยังมีกิจกรรม โหลดแอปพลิเคชัน Matrix Library สุ่มแจกรางวัลอีกนะคะ ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook ห้องสมุด มสธ.

อย่าพลาด โหลดแอปพลิเคชัน Matrix Library คลิก https://library.stou.ac.th/2022/09/matrix-library/