สร้างเงินล้านก่อนเกษียณด้วยกองทุนรวม

วัยชราห้ามไม่ได้ แต่ชราแล้วมีความสุขห้อมล้อมด้วยลูกหลานคุณทำได้ เชื่อว่าทุกคนอยากเกษียณอย่างสบายและมีความสุขในบั้นปลายชีวิต ทว่าในชีวิตจริงหลายคนกลับมีชะตากรรมที่ตรงกันข้ามนั่นคือ เกษียณแล้วลำบากยิ่งกว่าเดิม ยังต้องหาเงิน ตัองทำงานหนัก หาความสุขแทบไม่ได้ในช่วงสูงวัย “สร้างเงินล้านก่อนเกษียณด้วยกองทุนรวม” คือ หนังสือที่จะเป็นคู่มือให้ท่านผู้อ่านได้มองเห็นความสำคัญของการวางแผนเกษียณเทคนิคการวางแผนการเงินให้ประสบความสำเร็จ การจัดพอร์ตสำหรับการเกษียณ ผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ ที่จะทำให้เงินของคุณงอกเงย คุณสุจารี จันทร์สว่าง เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนรวม ที่คัดเลือกกองทุนรวมแบบต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูง ดังนี้
– กองทุนประหยัดภาษี RMF และ SSF
– กองทุนรวมทั่วไป เช่น กองทุนรวมที่ลงทุนในไทย, ทั่วโลก,ในยุโรป, ในเอเชีย, ในจีน, ในอินเดีย, ในญี่ปุ่น,
ในเวียดนามและกองทุนรวมที่ลงในอสังหาริมทรัพย์

การบริหารจัดการเรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำตลอดช่วงชีวิต และต้องเริ่มต้นให้รวดเร็วที่สุด
เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านการเงินของตนเองและครอบครัวและบรรลุเป้าหมายของการมีเงินที่เพียงพอหลังเกษียณโดยไม่ต้องเป็นภาระแก่ลูกหลาน ในมุมมองของผู้อ่านคิดเห็นอย่างไรคะ ถ้าท่านอายุยังน้อยอยู่เริ่มวางแผนการเงินได้เลยนะคะ และขอให้ท่านผู้อ่านเชื่อมั่นและตั้งใจในการวางแผนสร้างความมั่นคงมั่งคั่งทางการเงิน ให้เกิดขึ้นตามเป้าหมายได้เพียงแค่อ่านหนังสือเล่มนี้

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/3ZoBtra

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น