การเผยแพร่ผลผลิตโครงการนนทบุรีศึกษา ในกิจกรรมศิลปะบำรุงธรรม ครั้งที่ 2

สำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมกับ อาจารย์พิศาล บุญผูก ปราชญ์ท้องถิ่นนนทบุรีศึกษาและผู้เขียนหนังสือชุดโครงการนนทบุรีศึกษา  ร่วมเผยแพร่เรื่องราวของวัดชมภูเวก ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตามคำเชิญของวัดชมภูเวก ในกิจกรรมศิลปะบำรุงธรรมครั้งที่ 2 กับการแสดง “ละครมโนราห์ อโยธยานิมิต” ของ คิดบวกสิปป์ กลุ่มผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ที่วัดชมภูเวก จ. นนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นในช่วงก่อนเริ่มการแสดง เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 255 บริเวณโบราณสถานภายในวัดชมภูเวก วัดศิลปะแบบชาวมอญตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่มีอายุมากว่า 200 ปี เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของชุมชนโดยรอบ วิถีชีวิตชาวมอญ วัฒนธรรม ประเพณี เรื่องราวของโบราณสถาน วัดโบราณสมัยอยุธยา โดยสำนักบรรณสารสนเทศได้นำหนังสือที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับวัดชมภูเวก และวิถีชีวิตชาวมอญและชาวจังหวัดนนทบุรี ไปร่วมเผยแพร่ อาทิ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก จดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก วิถีมอญในไทย วิจิตรศิลป์ดินเผาเกาะเกร็ด พินิจหัตถศิลป์มอญ เป็นต้น

ในโอกาสนี้สำนักบรรณสารสนเทศได้มอบหนังสือชุดนนทบุรีศึกษาให้กับท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน คุณยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ที่มีมาชมการแสดง รวมทั้งมอบหนังสือให้กับคณะศิลปินคิดบวกสิปป์ เพื่อใช้ประโยชน์และเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น