เอกสารภาษีอากร ฉบับธันวาคม 2565

“เทรนด์การตลาดปี 2023 เทคโนโลยีช่วยคุณได้”

เอกสารภาษีอากร ฉบับธันวาคม 2565 กล่าวถึงการตลาดในปี 2566 ซึ่งการทำการตลาดมีความสำคัญมากในการทำธุรกิจ เพราะสินค้าแม้จะดีมีคุณภาพมากขนาดไหน หากขาดการทำการตลาดที่ดี ผู้บริโภคก็ไม่สามารถรับรู้หรือเข้าถึงสินค้านั้นได้ ดังนั้นการตลาดจึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ผู้บริโภคมีการเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ การตลาดจึงต้องตอบสนองต่อผู้ใช้งานบนโลกออนไลน์มากขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่ง่ายดาย ไม่ซับซ้อน ในทุกแพลตฟอร์ม

ปัจจุบันประสบการณ์เสมือนจริงก็เป็นที่สนใจมากขึ้น การนำเทคโนโลยีเสมือนจริงเข้ามาช่วยในการทำการตลาด เช่น VR เป็นการสร้างการรับรู้ที่แปลกใหม่ เป็นประสบการณ์ที่ช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้ ส่วนเทคโนโลยี AI ก็ยังมีความสำคัญอยู่ในการช่วยวิเคราะห์ วางแผนโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมผู้บริโภค เรียกได้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจหากติดตามเทคโนโลยีอยู่เสมอ จะสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายและการเป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

  • การจดทะเบียนสถานประกอบการของบรรดาพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ แม้ขายสินค้าบนคอนโดก็สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
  • การแนะนำโปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจ SMEs หรือฟรีแลนซ์ สำหรับออกใบกำกับภาษีและหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้ ตามแบบของกรมสรรพากร และฟังก์ชั่นการทำงานอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชีและการภาษีต่าง ๆ

ติดต่อขออ่านได้ที่ ห้องสมุด มสธ. อาคารบรรณสาร ชั้น 1 มุมวารสาร