วันเปิดทำการ ห้องสมุด มสธ. เดือนพฤษภาคม 2566

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดบริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ในเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • วันเสาร์ ที่ 13, 20 และ 27 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
  • วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
  • วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันพืชมงคล
  • วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566
  • วันอาทิตย์ที่ 7, 14, 21 และ 28 พฤษภาคม 2566