สมองเศรษฐี

เชื่อว่าความฝันยิ่งใหญ่ของใครหลายๆ คน คือการได้เป็นคนร่ำรวยอย่างเศรษฐี คุณล่ะเป็นหนึ่งในนั้นใช่ หรือไม่ ถ้าคำตอบของคุณคือ “ใช่”แล้วจะเป็นเศรษฐีได้อย่างไร ทำอย่างไรจึงจะรวยทั้งทรัพย์ภายนอกและยังสุขภายใน หนังสือสมองเศรษฐี เล่มนี้จะช่วยให้คุณได้คำตอบนั้น หลายคนอยากประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นชีวิต การงาน ภาวะผู้นำ ความสัมพันธ์ หรือการเงินนั้นไม่ได้มีแค่ด้านเดียว แต่ต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนนี้เสมอ ได้แก่
1) Hart หรือ Idream เป็นส่วนของความฝันความต้องการ เป้าหมาย จินตนาการ ความเชื่อมั่น สิ่งเหล่านี้แทนด้วยหัวใจเพราะเป็นความรู้สึก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน
2) Head หรือ Idea  ประกอบด้วยความรู้ ความคิด แผนการ หลักการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แทนด้วยสมองเพราะเป็นเหตุผลและกลยุทธ์ที่จะคิดหาทางไปสู่ความฝัน
3) Hand หรือลงมือทำ ประกอบไปด้วย การกระทำ การอดใจ ความอุตสาหะ ความมุ่งมั่น ความขยันและความพยายาม สิ่งเหล่านี้แทนด้วยสองมือเพราะเป็นการลงมือทำให้เกิดความสำเร็จ หากคิดแต่ไม่ลงมือทำ ไอเดีย ก็จะเปลี่ยนเป็น ไอเดี้ยง ไปอย่างรวดเร็ว 
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณเปลี่ยนความคิด ชีวิต และจิตใจด้วยเนื้อหาและมุมมองทั้งด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และหลักพุทธศาสตร์ ที่เข้าใจง่ายและใช้จริงในชีวิตประจำวันได้ทันที พร้อมตอกย้ำความมั่งคั่งด้วยนิยามความเข้าใจใหม่ของ คำว่า “เศรษฐี” เพื่อให้คุณรวยทรัพย์และสุขอย่างยั่งยืน เมื่อมีความฝัน  มีความคิดสร้างสรรค์  และความขยันลงมือทำ ตามหลัก 3 H ได้มาประกอบกันลงตัวเมื่อไหร่ ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ หลัก 3 H นี้
จึงมีความสำคัญเท่ากัน เมื่อ
“Heart”  เปรียบเหมือน “จุดหมาย”
“Head” เปรียบเหมือน “แผนที่”
“Hand” เปรียบเหมือน “ยานพาหนะ”
ในการเดินทางไม่มีสิ่งใดสำคัญกว่ากัน หากไม่มีจุดหมายก็เสียเวลา หากขาดแผนที่ก็หลงทาง และหากไม่มียานพาหนะ ก็จะทำให้ไปไม่ถึงไหนแน่นอน  ท้ายที่สุด การจะรวยทรัพย์และสุขอย่างยั่งยืนนั้น จึงต้องมีสมองของเศรษฐี ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเสมอ ดังคำกล่าวของขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร  ที่ว่า เศรษฐีไม่ได้แค่แปลว่า “คนรวย” แต่เศรษฐีแปลว่า “ผู้ประเสริฐ”เศรษฐีไม่ได้แค่มี “ทรัพย์” แต่ต้องมี “สุข” ด้วย และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องทำให้ผู้อื่นมีความสุข นั่นแหละ คือ “เศรษฐี” หรือ “ผู้ประเสริฐ” อย่างแท้จริง

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3CehUYx