ด้วยรักและอาลัยยิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่การอนิจกรรมของปูชนียบุคคลผู้สร้างรากฐานการศึกษาไทย นักการศึกษาผู้เป็นต้นแบบอันดีงาม และมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาไทย

และขอนำคำกล่าวของท่าน จากหนังสือ วิจิตรกิตติการ : ประวัติ ผลงาน และบรรณานุกรมผลงาน (พ.ศ.2554-2561) เพื่อระลึกถึง และร่วมแสดงมุทิตาจิตภาคภูมิใจในผลงานของท่าน

… ผมภูมิใจและพอใจที่ได้เลือกเป็นครู  By choice ไม่ใช่ By Chance และทำงานด้านนี้ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่าครึ่งศตวรรษ …
… ผมเป็นครูโดยอาชีพ ผมตั้งใจและรักที่จะเป็นครู ปัจจุบันผมก็ยังไม่ได้หยุดสอน ผมก็มีความสุข สนุกกับการทำงานตรงจุดนี้ ผมไม่เคยท้อแท้  เพราะเห็นว่างานที่จะสร้างความเจริญให้กับสังคม ให้กับการศึกษาไทยได้ และด้วยการศึกษานี่เองจะเป็นพื้นฐานการพัฒนาในทุกอย่าง ดังนั้น ถ้าการศึกษาไม่ดี เราก็จะไม่สามารถพัฒนาคนได้ …

และมีบางส่วนที่ท่านได้กล่าวถึงตนเองไว้ว่า

“… โดยอาชีพของการเป็นครูไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างอื่น นอกจากคิดสร้างสรรค์ วิชาชีพบังคับอยู่ เพราะในชีวิตครู ทำงานสร้างสรรค์ทั้งนั้น และโดยอุดมคติของอาชีพคือสร้างความเจริญงอกงามให้แก่เด็ก ให้แก่วิชาชีพเรา และให้แก่สังคม เพราะฉะนั้น  เมื่อวิชาชีพเราและการทำอาชีพนี้เป็นอาชีพสร้างสรรค์เป็นพื้นฐานแรก …”

ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำหนังสือผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน   ให้บริการ ณ จุดจัดแสดงหนังสือที่น่าสนใจ บริเวณ ชั้น 1 ดังนี้

วิจิตรกิตติการ : ประวัติ ผลงาน และบรรณานุกรมผลงาน (พ.ศ.2554-2561)
วิจิตรลิขิต : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นวัตกรรมวิจิตร 
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในทัศนะศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน
วิจิตรกิตติวิชญาจารย์ 72
การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
วาทกิจของ วิจิตร ศรีสอ้าน 
ภาพเล่าเรื่องแห่งความทรงจำศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น