คู่มือชีวิตแบบชาวสีรุ้ง

คู่มือ ชีวิตแบบชาวสีรุ้ง (Gay Man) หนังสือเล่มนี้จะเป็นเสมือนแนวทางการใช้ชีวิตของชาวเกย์หรือ LGBTQ+
รวมถึงหัวข้อต่างๆ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และความท้าทายที่ชุมชนนี้เผชิญความสัมพันธ์ และให้ข้อมูลอันมีคุณค่าและการสนับสนุนความเฉพาะเจาะจงที่หลายคนอยากทราบ  ครอบคลุมทั้งด้านประวัติศาสตร์ของ LGBTQ+การเปิดเผยตัวตนและการแสดงออกทางเพศ ความสัมพันธ์และการออกเดท พลวัตของครอบครัว สุขภาพจิต สิทธิทางกฎหมายและการคุ้มครอง และการเลือกปฏิบัติหรืออคติ นอกจากนี้ยังพูดถึงการใช้ชีวิตของ LGBTQ+ ทั้งในและต่างประเทศ และการสร้างความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางเพศของชาว LGBTQ+ ที่คนทั่วไปควรรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านปรับทัศนคติเรื่องเพศในด้านต่าง ๆ ให้ผู้อ่านตระหนักถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศได้ดียิ่งขึ้น
หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่   https://bit.ly/3R1YFcd