วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนมิถุนายน 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดบริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ในเดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • วันเสาร์ที่ 1, 8 และ 15 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  • วันเสาร์ที่ 22 และ 29 มิถุนายน 2567 เนื่องจากมีการรื้อถอนผนังระเบียงชั้น 2 อาคารบรรณสาร
  • วันอาทิตย์ที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 มิถุนายน 2567