ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการห้องสมุด มสธ. ร่วมตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุดประจำปี 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุด ประจำปี พ. ศ. 2567 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการห้องสมุดในด้านต่าง ๆ โดยนำผลการสำรวจไปปรับปรุงบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ร่วมตอบแบบสำรวจทุกท่าน มีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกจากสำนักบรรณสารสนเทศ โดยร่วมตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567 เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง   https://library.stou.ac.th/survey/