ทดลองใช้งานฐานข้อมูลด้านการเกษตรและจิตวิทยา

ห้องสมุด มสธ.ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลจากสำนักพิมพ์ ProQuest จำนวน 2 ฐานข้อมูล ดังนี้

  • Agricultural Science Collection ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางด้านเกษตร ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 – ปัจจุบัน
  • Psychology Database ฐานข้อมูลด้านจิตวิทยา ให้ข้อมูลบทคัดย่อ การอ้างถึง และเอกสารฉบับเต็ม

ระยะเวลาการทดลอง: วันนี้ – 31 มกราคม 2563

การเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย : https://library.stou.ac.th/library-services/vpn/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com