ย้อนเหตุการณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถานการณ์ COVID-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 4 เดือน ห้องสมุด มสธ. จึงได้ลำดับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา จึงลำดับเหตุการณ์สำคัญ ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนี้

กุมภาพันธ์ 2563

 • 26 กุมภาพันธ์ ออกประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 ฉบับแรก
 • 28 กุมภาพันธ์ จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีนาคม 2563

เมษายน 2563

 • 1 เมษายน ออกประกาศขยายเวลาปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) ตั้งแต่ 1-30 เมษายน 2563
 • 7 เมษายน ศูนย์โควิด-19 มสธ. ร่วมกันทำน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ครั้งที่ 2
 • 8 เมษายน ห้องสมุดเปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือเป็นวันแรก มีเจ้าหน้าที่หยิบตัวเล่มให้ โดยงดบริการพื้นที่นั่งอ่าน ซึ่งเปิดให้บริการเฉพาะวันที่ 8, 15, 20 และ 27-30 เมษายน 2563 เวลา 9:00 – 15:00 น. และได้เพิ่มบริการใหม่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าทางออนไลน์ Ask a Librarian นอกจากนี้ ห้องสมุดได้ติดตั้งตู้อบฆ่าเชื้อโรคสื่อการศึกษา ก่อนนำออกให้บริการ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีต่อผู้ให้และผู้ใช้บริการห้องสมุด
 • 14 เมษายน เจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ดเข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
 • 16 เมษายน คณะผู้บริหาร มสธ. นำเจลล้างมือไปมอบให้แก่เรือนจำกลางบางขวาง
 • 21 เมษายน ออกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
 • 23 เมษายน ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มสธ. ได้ร่วมทำการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ครั้งที่ 3
 • 30 เมษายน ออกประกาศขยายเวลาปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ตั้งแต่ 1-31 พฤษภาคม 2563
 • จัดทำโครงการ 42 ปี มสธ. รวมใจต้านภัยไวรัสโควิด-19 เปิดรับบริจาคเงินเพื่อมอบให้กับ รพ.ของรัฐ 11 แห่ง ทั่วประเทศ สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้ยอดเงินบริจาครวม 142,000 บาท

พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563

 • 1 มิถุนายน ห้องสมุด มสธ. เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.15 น. ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
 • จัดทำ QR Code มสธ.ชนะ เพื่อลงทะเบียนเข้า-ออก ภายในอาคารต่างๆของมหาวิทยาลัย
 • 17 มิถุนายน จัดประชุมแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดทำแผนปรับเปลี่ยนตามการดำรงชีวิตวิถีใหม่ (New normal)
 • 30 มิถุนายน จัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานของการสอบออนไลน์ครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยจัดสอบครั้งแรกขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7487-88
diis.stoulibrary@gmail.com