ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม DIY สายคล้องแมส เนื่องในวันคล้ายวันเกิดสำนักบรรณสารสนเทศ ครบรอบ 36 ปี Library of Dreams

สำนักบรรณสารสนเทศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม DIY สายคล้องแมส โดยศึกษาคลิปวิดีโอการทำสายคล้องแมส ลงทะเบียนขอรับอุปกรณ์ วันที่ 10-11 ก.พ.65 และขอรับอุปกรณ์พร้อมหลักฐานการลงทะเบียนด้วยตนเอง วันที่ 10-12 และ 14 ก.พ. 65 เวลา 9.00-15.30 น.

* ปิดลงทะเบียน ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ

วีดีโอแนะนำ DIY สายคล้องแมส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น