ฐานข้อมูลทดลอง: Clinicalkey for Nursing

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางการพยาบาล Clinicalkey for Nursing ประกอบด้วย eBooks, eJournals, Drug Monographs, Procedure Videos, Mosby’s Evidence-Based Nursing Monographs, Multimedia, Clinical Overviews, Guidelines, Patient Education และ Clinical Calculators

URL: www.clinicalkey.com/nursing

ระยะเวลาทดลองใช้งาน: วันนี้ – 2 มิถุนายน 2565

รายละเอียดการเข้าใช้งาน

Help Center : https://sites.google.com/newknowledgeinfo.com/stou/home

การใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย: https://library.stou.ac.th/library-service/vpn/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม