วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนพฤษภาคม 2565

สำนักบรรณสารสนเทศ เปิดให้บริการเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ที่ทำการและบริการออนไลน์ ดังนี้

บริการ ณ ที่ทำการ

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • วันเสาร์ที่ 7, 21 และ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
  • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล
  • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
  • วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 1, 8, 15, 22 และ 29 พฤษภาคม 2565

บริการห้องสมุดออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม