วันเปิดทำการเดือนสิงหาคม 2565

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดให้บริการเดือนสิงหาคม 2565 ณ ที่ทำการและบริการออนไลน์ ดังนี้

บริการ ณ ที่ทำการ

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
  • วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  • วันพุธที่ 24 – วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 กิจกรรมสัมมนาประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ
  • วันอาทิตย์ที่ 7, 14, 21 และ 28 สิงหาคม 2565

บริการห้องสมุดออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ

[sc name=”libservice”][/sc]