วันเปิดทำการ ห้องสมุด มสธ. เดือนกุมภาพันธ์ 2566

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ที่ทำการและบริการออนไลน์ ดังนี้

บริการ ณ ที่ทำการ

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
  • วันเสาร์ ที่ 4, 11, 18 และ 25 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันอาทิตย์ที่ 5, 12, 19 และ 26 กุมภาพันธ์ 2566

บริการห้องสมุดออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ