วันเปิดทำการ ห้องสมุด มสธ. เดือนเมษายน 2566

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดให้บริการเดือนเมษายน 2566 ณ ที่ทำการและบริการออนไลน์ ดังนี้

บริการ ณ ที่ทำการ

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกว้นวันหยุดราชการ)
  • วันเสาร์ ที่ 1, 8, 22 และ 29 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันจักรี
  • วันพฤหัสบดีที่ 13 – วันเสาร์ที่ 15 และวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 วันสงกรานต์และวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
  • วันอาทิตย์ที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 เมษายน 2566

บริการห้องสมุดออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ