วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนมิถุนายน 2565

สำนักบรรณสารสนเทศ เปิดให้บริการเดือนมิถุนายน 2565 ณ ที่ทำการและบริการออนไลน์ ดังนี้

บริการ ณ ที่ทำการ

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
  • วันเสาร์ที่ 11, 18 และ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันพุธที่ 1 – วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  • วันอาทิตย์ที่ 12, 19 และ 28 มิถุนายน 2565

บริการห้องสมุดออนไลน์

สื่อการศึกษาและเครื่องมือ

บริการยืมคืน

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

บริการแนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม