Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:


Books & Serials Journal Indexing ||คู่มือการใช้||

ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ปิดปรับปรุงชั่วคราว

เนื่องจากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลมติชนขัดข้องและจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ Matichon e-Library เป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ นับจากวันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้หากใช้งานได้เป็นปกติ ห้องสมุด มสธ. จะแจ้งข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ และฐานข้อมูลทางธุรกิจและการตลาด

ห้องสมุด มสธ.ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย ดังนี้

 • Science Reference Center ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยนิตยสาร วารสาร สารานุกรม หนังสืออ้างอิงและแหล่งข้อมูลที่อื่นๆ ที่น่าเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library เป็นต้น
 • Entrepreneurial Studies Source ฐานข้อมูลสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูลบริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ (peer-reviewed) รวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Series และVator.TV

ระยะเวลาการทดลองใช้: 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2560
การเข้าใช้งาน: ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดได้ที่:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 0 2504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

หนังสือดีเด่นประจำปี 2560

ผลการตัดสินหนังสือดีเด่นประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีรายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ ดังนี้

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานที่สำนักบรรณสารสนเทศ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 - 7 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้

ศิลปินแห่งชาติ 2559 สาขาวรรณศิลป์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีถือว่า “วันศิลปินแห่งชาติ” มีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นประจำทุกปี ในปี 2559 ผู้ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

 • นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ
 • นางชูวงศ์ ฉายะจินดา
 • รศ.ธัญญา สังขพันธานนท์

ห้องสมุด มสธ. ขอนำประวัติและผลงานมานำเสนอ โดยผลงานและบทความที่เกี่ยวข้องมีให้บริการในห้องสมุด มสธ. แล้ว

มาใช้สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Britannica Online Academic แหล่งข้อมูลทางด้านการศึกษาและการค้นคว้าวิจัย เช่น คำศัพท์ บทความ ภาพประกอบ  ฟีดข่าวจากนิวยอร์กไทมส์และบีบีซี  สถิติที่สำคัญของประเทศต่างๆ และของโลก เป็นต้น

การเข้าใช้งาน: ค้นผ่าน VPN เครือข่ายมหาวิทยาลัย (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)
URL: http://academic.eb.com/
ระยะเวลาการทดลองใช้:  1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร 0 2504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมฝึกภาษา Access English

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ Access English เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ  ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทาง ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน แท็บเล็ตพีซี และคอมพิวเตอร์ ได้ตลอดเวลาทั้งออนไลน์และออฟไลน์

การลงทะเบียนใช้งาน

 1. ลงทะเบียนที่ http://accessenglishnow.com/platform
 2. เลือก “สร้างบัญชี (Create account)” 
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก “Thailand” และเลือก “Sukhothai Thammathirat OU”
 4. นำอีเมลที่สมัครและ password นำไปใช้งานเป็นรายบุคคล

URL: http://accessenglishnow.com/platform
ระยะเวลาทดลองใช้: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร 0 2504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี

ตามที่สำนักบรรณสารสนเทศ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ปรากฏผู้สอบคัดเลือกได้ จำนวน 4 ราย ดังนี้

 1. นางสาวดวงรัตน์ ดีขั้ว
 2. นางสาวปวีณ์ธิดา เนตรหาญ
 3. นางสุชาดา ไทยพานิช
 4. นางสาวพรทิพย์ ทัศบุตร

ผู้สอบคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการ สำนักบรรณสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1

ดาวน์โหลด: ประกาศการคัดเลือกลูกจ้าง(PDF)

Syndicate content